Hoppa till sidans innehåll

Skolverket


Specialidrott

 

Ämnets syfte

Gymnasieskolans utbildning i specialidrott syftar till att fördjupa och vidga elevernas kunskaper om människan i fysisk aktivitet med särskild tonvikt på kunskaper i specialidrotter. Ämnet syftar också till att utveckla såväl den idrottsliga talangen som uppgiften att vara idrottsledare. Dessutom syftar ämnet till att fördjupa elevernas kunskaper i träningslära.

 

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin utbildning i specialidrott sträva efter att eleven

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild,

utvecklar sin idrottsliga förmåga med särskild tonvikt på specialidrotten,

utvecklar en medvetenhet om att långsiktig träning är en förutsättning för prestation och kontroll i olika situationer

utvecklar kunskaper om specialidrotten och hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang,

utvecklar förmågan att planera, genomföra och utvärdera sin tränings- och tävlingsverksamhet,

utvecklar sina kunskaper om ledarskapets betydelse för idrotten och för ett samhälleligt engagemang,

utvecklar förståelse för andra kulturers värderingar i tränings- och tävlingssammanhang,

vidgar förståelsen för den betydelse etiska normer och regler spelar för idrottslig aktivitet och för samhället i övrigt.

 

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Grundläggande för ämnet är att utveckla idrottsliga förmågor. Därtill ger ämnet möjligheter att tydliggöra sambanden mellan idrott, samhälle, hälsa och kultur och att ge eleverna en helhetssyn på sitt idrottsutövande. Dessutom ges möjlighet att utveckla ledarförmåga genom att ge möjlighet att ta initiativ och ansvar, organisera och leda aktiviteter inom den egna specialidrotten. Inom ämnet blir eleverna medvetna om betydelsen av god hälsa, omgivande miljö och en positiv självbild för att kunna prestera optimalt.

 

Ämnet ger möjlighet till förståelse för hur kroppen fungerar i arbete och vila och hur den svarar på idrottsträning. Ämnet behandlar näringsfysiologiska faktorers betydelse samt om drogers och dopingpreparats skadliga inverkan på människan och den idrottsliga prestationen. Mentala aspekters betydelse för prestationer, såväl som fysiska och sociala aspekter, har ett utrymme i ämnet.

 

Idrotten är för många ungdomar en stark norm- och värderingsbärare. I ett etiskt perspektiv diskuteras i ämnet begreppen rätt och fel. Då blir bilden av idrotten och dess utövare synlig i diskussioner om etik- och moralvärden inom idrott och samhälle. Ett kulturellt perspektiv tar upp idrott som kulturfenomen och speglar olika sätt att tänka kring idrott. Ämnet ger därmed en unik möjlighet att vid träning och tävling skapa förståelse av andra kulturers värderingar.

 

Väsentligt för undervisningen i ämnet är självständighet, delaktighet och ett kritiskt förhållningssätt som förutsättning för uppläggning av träning och tävling. Lärare och elever ansvarar tillsammans för kontinuerlig återkoppling beträffande träningsmetoder och övrig planering.

 

Ämnet består av två kurser.

Kursen Specialidrott A utgår från ett individuellt idrottsperspektiv, klargör sambanden mellan idrott, samhälle, hälsa och kultur samt ger en helhetsbild på idrottsutövandet. Kursen är valbar.

Kursen Specialidrott B bygger på A-kursen och fördjupar elevernas kunskaper som bas för en idrottskarriär och ett samhälleligt engagemang genom idrott. Kursen är valbar.

 

Läs mer på Skolverkets egen sida om - Specialidrott

Uppdaterad: 22 JAN 2009 15:58 Skribent: Ola Blomkvist

 lbmk fACEBOOK

 

 

 

ABB

bilmetro-logo

 Loxodonta AB Logo

 

 Vinylverkstan

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Ludvika BMK - Badminton
Bilvägen 6
77142 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

test