Hoppa till sidans innehåll

Policy


Allmän klubbpolicy

 • Alltid uppträda på ett korretk och sportsligt sätt gentemot med- och motspelare, ledare, föräldrar och åskådare.
 • Följa regler för badminton och visa domare och övriga funktionärer respekt.
 • Ha förståelse, visa hänsyn och respekt för varandra.
 • Alltid vara solidarisk med sina klubbkamrater.
 • Hålla tider, samt upprätthålla ordning och reda i verksamheten.
 • Ställa upp och efter egen förmåga jobba aktivt för att få en framgångsrik klubb.
 • På av klubben bokad halltid skall namngiven funktionär/tränare så långt möjligt finnas till hands och/eller/kunna kontaktas av medlemmar.

Alkohol- och drogpolicy

 • Badmintonklubben skall ha en helt drogfri idrottsmiljö, d v s vara alkohol-, tobak-, narkotika- och dopingfri. Spelare och ledare skall bidra till en drogfri badmintonidrott.

  Policyn innebär att vid föreningsanknytna aktiviteter:
  - Skall inga alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl förekomma
  - Får ingen skönmålning av alkohol, tobak eller övriga droger ske
  - Får inga prestationshöjande preparat användas.

Policy för olycksfall / akut sjukdom

 • Representant av styrelsen eller annan funktionär utbildas inom FH / HLR (Första Hjälpen / Hjärt- och lungräddning).
 • Mål är att minst vart tredje år genomgår en medlem kurs i FH / HLR. (Uppdaterad liggare över utbildningsstatus skall finnas i dokumentskåpet i hallen.)
 • Säkerhetsansvariga tillser att utrymningsvägar och återsamlingsplats är kända av medlemmar, samt att tillträde för ambulans ej blockeras.
 • Förbandslåda med ej utgångna artiklar skall finnas tillgänglig på av klubben disponerad tid, eller vid aktiviteter i klubbens regi.
 • Medlemmar som innehar tävlingslicens är olycksfallsförsäkrade via Svenska Badmintonförbundet.
 • Medlemmar och funktionärer som ej innehar tävlingslicens bör uppmanas att kontrollera sitt personliga försäkringsskydd, t ex om ungdomar har gällande fritidsförsäkring.

Policy för resor

 • Allmänt för resor anammas den generella trafiksäkerhetspolicyn som är utgiven av Svenska Badmintonförbundet. Kopia finns i policypärm i hallen 
 • För Ludvika Badmintonklubb gäller oftast att resor sker i egen regi och på eget ansvar, varvid gällande lagar och förordningar skall följas i vederbörlig ordning
 • Vid resor till tävlingar och andra aktiviteter där barn och ungdomar som ej är förarens egna medföljer, gäller att:
  - Följa gällande trafikregler
  - Föraren har telefonnummer tillgängligt till minst en anhörig för varje passagerare
  - Fungerande mobiltelefon skall finnas i bilen
  - Vid resor längre än tre timmar skall rast på minst 15 minuter planeras in
  - Vid resor längre än 200 km enkel väg skall övernattning arrangeras om hemkomst beräknas ske efter midnatt
  - Förare skall vara alkohol- och drogfri minst 24 timmar före avresa
 • Transporter till klubbens aktiviteter med cykel eller inlines skall ske på cykelbana där det är möjligt. Gällande trafikregler skall följas och cykelhjälm skall användas.

Miljöpolicy

 • För att minska belastning på miljön skall samåkning ske i bästa möjliga mån till tävlingar och aktiviteter. Uppmuntra till användande av cykel och kollektivtrafik.
 • Användning och val av material och utrustning sker efter bästa förmåga med omtanke om miljön.
 • Sopor sorteras för att möjliggöra återvinning.

Policy för jämställdhet

 • Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan för idrotten fungerar som mall och rättesnöre. Kopia förvaras i policypärm i hallen.
 • Verksamheten inom Ludvika Badmintonklubb skall vara sådan att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva badminton som sport och rekreation.
 • Vidare skall kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

 Policy mot mobbing

 • Inga uttryck eller tendenser till mobbing inom klubbens verksamhet tolereras.
 • Användande av olämpligt och nedvärderande språkbruk tolereras ej.

Brott mot klubbens policy

Medlem som bryter mot klubbens policy kan uteslutas enligt paragraf 3 i stadgarna.

 

Uppdaterad: 05 DEC 2011 12:57 Skribent: Ola Blomkvist

 lbmk fACEBOOK

 

 

 

ABB

bilmetro-logo

 Loxodonta AB Logo

 

 Vinylverkstan

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Ludvika BMK - Badminton
Bilvägen 6
77142 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

test